Archief van Tim Rook

Penny wise, pound foolish: over visie, ondernemerschap en marketing (of het gebrek daaraan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben inmiddels al ruim 20 jaar werkzaam in het mooie vak marketing en ben zowel in loondienst als op interim basis betrokken bij, en verantwoordelijk geweest voor, het ontwikkelen van marketing strategieën en het vertalen hiervan naar concrete en meetbare activiteiten.

Gedurende de afgelopen 20 jaar ben ik getuige en deelgenoot geweest van de evolutie van het marketingvak en de rol van marketing binnen organisaties.

Ook het vak marketing heeft te maken met de typisch menselijke reactie op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden: ‘het doorslaan van het ene naar het andere uiterste’. Wat ooit begon als een nevenactiviteit van het secretariaat (het maken van foldertjes, bestellen van relatiegeschenken en het organiseren van feestjes) is inmiddels verheven tot een ‘wetenschap’ met bijzonder hoogleraren en universitaire studies. Je ziet dat er voor iedere nieuwe toepassing van marketingconcepten direct ‘goeroes’ opstaan (zie mijn vorige blogpost) die onderbouwd met boeken, lezingen op congressen en veel PR deze nieuwe toepassing aan het promoten zijn (lees; hypen) als een absolute randvoorwaarde voor organisaties om uberhaupt nog succesvol te kunnen zijn.

Gedurende mijn hele loopbaan als marketeer, heb ik een aantal vaak terugkerende thema’s ontdekt als het gaat om de rol van marketing (en communicatie) binnen organisaties.
Het zijn thema’s zoals het feit dat iedereen verstand heeft van marketing, de worsteling met de positie van marketing binnen een organisatie en natuurlijk de bezuinigingen op het marketingbudget zodra het economisch wat minder gaat.

Voor mij is de definitie van marketing gelijk aan de definitie van ondernemerschap: zonder visie, kennis van de markt (kansen en bedreigingen) en zonder lef kan een ondernemer niet succesvol zijn en dus de rol van marketing binnen een organisatie ook niet.
Er is nog iets onlosmakelijk verbonden aan het ondernemerschap en dat is dat de ‘kosten voor de baten gaan’. Dat is dus ook van toepassing op marketing en toch….

Marketing is in de ogen van veel bestuurders van organisaties heel belangrijk maar het mag vooral niet teveel geld kosten (tenzij het een hype betreft…). Het is verontrustend om te zien dat marketingkennis vaak niet aanwezig is op bestuursniveau waardoor er vervolgens ook ‘in-house goeroes’ worden benoemd in managementposities die alleen maar bezig zijn om de eigen ‘goeroe-status’ te behouden en te versterken….

Ik pleit voor de aanwezigheid van een Chief Marketing Officer binnen het bestuur van iedere organisatie. Dat zou dan niet degene moeten zijn die al jaren lang zo’n goede verkoper of consultant was maar iemand die met een gedegen marketingachtergrond in staat is om met lef, visie en ondernemerschap te handelen en de interne en externe doelgroepen te inspireren door het ontdekken en delen van nieuwe kansen.

Alleen dan zal de echte toegevoegde waarde van marketing zichtbaar worden. Tot die tijd is het thema mbt marketing binnen veel organisaties helaas ‘penny wise and pound foolish…

Tim Rook

(altijd beschikbaar voor een goed gesprek over de potentiële rol van marketing)

Social Media en Branding (over kansen, bedreigingen en verwondering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk inmiddels ruim 20 jaar als marketeer en ben gespecialiseerd in het ontwikkelen van sterke merken met loyale klanten. De formule om dit te realiseren is in theorie eenvoudig: Wv+Ukb=L (Waargemaakte verwachting + Uniforme klantbeleving = Loyaliteit) en is toepasbaar op ieder type organisatie: van profit tot non-profit, B-t-B tot B-t-C en van ZZP’er tot multinational.In de praktijk blijkt dat echter helemaal niet zo eenvoudig te zijn: bij veel organisaties zijn er meerdere disciplines (sales, marketing, pr, klantenservice, administratie, technische dienst, etc.) die met de (potentiële) klant communiceren.

De kans dat alle disciplines hetzelfde communiceren is echter niet zo groot (lees: in 9 van de 10 gevallen niet het geval). Hierdoor is het eerste deel van de formule het waarmaken van de gecreëerde verwachting (en het liefst overtreffen hiervan) al een probleem….

Ook het creëren van een uniforme en consistente klant- en merkbeleving is in de praktijk niet eenvoudig omdat praktisch iedere organisatie tegenwoordig over een grote hoeveelheid online en offline communicatiekanalen beschikt welke ieder vaak weer onder de verantwoordelijkheid vallen van een interne afdeling (‘kolommen’).

Met de snelle opkomst en groeiende populariteit van Social Media zijn er weer heel veel online communicatiekanalen bijgekomen die het creëren van de juiste verwachting en een uniforme klantbeleving nog moeilijker maken….

Omdat Social Media zo ‘hip en interessant’ is, hebben veel disciplines binnen organisaties inmiddels een eigen Social Media account en activiteit zoals bijvoorbeeld WebCare, Marketing en Sales. Probleem is echter dat veel organisaties nog niet zoveel ervaring en kennis bezitten over het effectief inzetten van Social Media kanalen dus laat staan dat deze een integraal onderdeel zijn van de marketingstrategie en plannen.

Net zoals alle traditionele offline en online kanalen, is Social media niets meer en minder dan een communicatiekanaal om in dialoog te komen met (potentiële) doelgroepen. Begrijp mij niet verkeerd: ik ben zelf als marketeer ‘lyrisch enthousiast’ over alle mogelijkheden met Social Media. Ik maak me alleen wel ernstig zorgen over het feit dat Social Media zo’n hype geworden is dat het voor velen geen tool meer is maar een doel….. Het resultaat hiervan is dat er weer een nieuwe ‘kolom’ bij is gekomen welke meer en sneller dan ooit impact heeft op de verwachtingen, klantbeleving en reputatie van een organisatie en/of merk.

Ander ‘randverschijnsel’ bij dit soort hypes is de opkomst van ‘Guru’s’ die organisaties komen ‘helpen’ met het succesvol inzetten van Social Media….. (in het land der blinden…..) Tot mijn verwondering zijn deze ‘Guru’s’ niet gehinderd door enige opleiding of werkervaring op het gebied van marketing en communicatie. Met regelmaat lees ik over de fraude met diploma’s die via internet gekocht kunnen worden maar ik lees praktisch nooit iets over het feit dat je voor € 2000,- in 2 dagen tijd ineens tot Social Media Specialist kunt worden opgeleid inclusief een mooi diploma/certificaat…. (hetgeen dan een ‘garantie’ zou moeten zijn voor opdrachtgevers?). Voor alle duidelijkheid: ik ‘scheer niet iedereen over 1 kam’ en kan, indien gewenst, gelukkig ook veel echte Social Media specialisten aanbevelen.

Het grootste probleem van de vele opkomende Social Media ‘Guru’s’ is dat ze vanwege enig gebrek aan marketingachtergrond vaak opportunistische en onjuiste adviezen geven over de inzet van Social Media met als gevolg dat een uniforme klant- en merkbeleving ver te zoeken is…. Daarnaast is hierdoor rendement uit Social Media niet wat het zou kunnen zijn met als gevolg dat organisaties teleurgesteld weer afhaken of besluiten om de Social Media activiteiten als een nevenactiviteit te benoemen.

Voor iemand zoals ik, die al heel lang evangelist is van het feit dat marketing als strategische businesspartner binnen een organisatie zou moeten functioneren en niet als de ‘foldertjesfabriek’ waar leuke ‘communicatiedingetjes’ worden gemaakt, is de opkomst van de vele Social Media ‘Guru’s’ dus een groot probleem omdat zij zonder enige marketingkennis een geweldig mooi marketinginstrument ‘degraderen’ tot een niet rendabel marketing- en communicatiekanaal……

Tim Rook | www.digitalmforce.com

(altijd beschikbaar voor een goed gesprek over marketing ☺)